hệ thống năng lượng mặt trời | pin năng lượng mặt trời | thiết bị năng lượng mặt trời

  • Viva solar - Xanh cho tương lai

    KẾT NỐI GIÁ TRỊ KHÁC BIỆT - TẠO DỰNG THÀNH CÔNG
    Xem tiếp
  • Năng lượng xanh tái tạo

    Năng lượng xanh tái tạo

    NĂNG LƯỢNG SẠCH CHO TƯƠNG LAI

Về chúng tôi!

Viva Solar là một công ty không có khoảng cách về cấp bậc. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo và xây dựng văn hoá doanh nghiệp dưa trên nền tảng sự tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi luôn lắng nghe để học hỏi, thể hiện sự tôn trọng đối với các cổ đông, các đối tác và các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực. Được thành lập vào năm 2011 với mô hình là một ngân hàng đầu tư dạng “boutique”, Viva Solar  đã nhanh chóng phát triển thành một công ty đầu tư đa ngành được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam với hoạt động chính trong 4 lĩnh vực: Sản xuất & Nông nghiệp, Phát triển hạ tầng & Bất động sản, Xây dựng & Thương mại, Năng lượng tái tạo. Đội ngũ Viva Solar với gần 1.000 nhân viên cùng chung quyết tâm xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, minh bạch và tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác.

VIVA SOLAR

Tổng giám đốc

Hệ thống sản phẩm

Hợp nhất các danh mục sản phẩm, tập trung vào các mảng hoạt động chính: